Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Czarnków
Urząd Skarbowy w Czarnkowie
Siedziba Czarnków 64-700
ul. Pocztowa 4
Telefony 0-67 255-28-44
Faks 0-67 255-26-52
Konta bankowe d.  
CIT 52101014690061742221000000
VAT 02101014690061742222000000
PIT 49101014690061742223000000
d.j.b  
IND 43101014690061742227000000
j.b  
wyd. 87101014690061742230000000
doch. 37101014690061742231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia