Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Czechowice-Dziedzice
Urząd Skarbowy w Czechowicach - Dziedzicach
Siedziba Czechowice-Dziedzice 43-503
ul. Nad Białką 1a
Telefony 0-32 215-55-15
Faks 0-32 215-38-98
Konta bankowe d.  
CIT 73101012120003292221000000
VAT 23101012120003292222000000
PIT 70101012120003292223000000
d.j.b  
IND 64101012120003292227000000
j.b  
wyd. 11101012120003292230000000
doch. 58101012120003292231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia