Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Częstochowa
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Siedziba Częstochowa 42-200
ul. Rolnicza 33
Telefony 0-34 325-57-350-34 325-57-50
Faks 0-34 325-57-70
Konta bankowe d.  
CIT 24101012120014142221000000
VAT 71101012120014142222000000
PIT 21101012120014142223000000
d.j.b  
IND 15101012120014142227000000
j.b  
wyd. 59101012120014142230000000
doch. 09101012120014142231000000
NBP O/O Katowice
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Siedziba Częstochowa 42-200
ul. Tkacka 3
Telefony 0-34 378-61-00
Faks 0-34 361-95-02
Konta bankowe d.  
CIT 06101012120016742221000000
VAT 53101012120016742222000000
PIT 03101012120016742223000000
d.j.b  
IND 94101012120016742227000000
j.b  
wyd. 41101012120016742230000000
doch. 88101012120016742231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia