Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Człuchów
Urząd Skarbowy w Człuchowie
Siedziba Człuchów 77-300
ul. Jerzego z Dąbrowy 5 E
Telefony 0-59 834-10-41
Faks 0-59 834-39-26
Konta bankowe d.  
CIT 43101011400017042221000000
VAT 90101011400017042222000000
PIT 40101011400017042223000000
d.j.b  
IND 34101011400017042227000000
j.b  
wyd. 78101011400017042230000000
doch. 28101011400017042231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia