Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Dąbrowa Tarnowska
Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Siedziba Dąbrowa Tarnowska 33-200
ul. Berka Joselewicza 5
Telefony (0-14) 642-20-31
Faks (014) 642 55 31
Konta bankowe d.  
CIT 79101012700028152221000000
VAT 29101012700028152222000000
PIT 76101012700028152223000000
d.j.b  
IND 70101012700028152227000000
j.b  
wyd. 17101012700028152230000000
doch. 64101012700028152231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia