Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Dębica
Urząd Skarbowy w Dębicy
Siedziba Dębica 39-200
ul. Kolejowa 21
Telefony 0-14 68-05-218
Faks 0-14 68-05-226
Konta bankowe d.  
CIT 75101015280003582221000000
VAT 25101015280003582222000000
PIT 72101015280003582223000000
d.j.b  
IND 66101015280003582227000000
j.b  
wyd. 13101015280003582230000000
doch. 60101015280003582231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia