Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Drezdenko
Urząd Skarbowy w Drezdenku
Siedziba Drezdenko 66-530
ul. Pierwszej Brygady 21
Telefony 0-95 763-73-00
Faks 0-95 763-73-02
Konta bankowe d.  
CIT 68101017040059462221000000
VAT 18101017040059462222000000
PIT 65101017040059462223000000
d.j.b  
IND 59101017040059462227000000
j.b  
wyd. 06101017040059462230000000
doch. 53101017040059462231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia