Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Elbląg
Urząd Skarbowy w Elblągu
Siedziba Elbląg 82-300
ul. Mickiewicza 43
Telefony 0-55 236-44-00
Faks 0-55 236-45-29
Konta bankowe d.  
CIT 66101013970025702221000000
VAT 16101013970025702222000000
PIT 63101013970025702223000000
d.j.b  
IND 57101013970025702227000000
j.b  
wyd. 04101013970025702230000000
doch. 51101013970025702231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia