Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Ełk
Urząd Skarbowy w Ełku
Siedziba Ełk 19-300
ul. Wojska Polskiego 67
Telefony 0-87 610-41-000-87 610-55-350-87 610-39-92
Faks 0-87 610-39-92 wew. 200
Konta bankowe d.  
CIT 47101013970010232221000000
VAT 94101013970010232222000000
PIT 44101013970010232223000000
d.j.b  
IND 38101013970010232227000000
j.b  
wyd. 82101013970010232230000000
doch. 32101013970010232231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia