Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gdynia
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
Siedziba Gdynia 81-353
ul. Władysława IV 2/4
Telefony 0-58 765 46 00
Faks 0-58 765 47 00
Konta bankowe d.  
CIT 98101011400143712221000000
VAT 48101011400143712222000000
PIT 95101011400143712223000000
d.j.b  
IND 89101011400143712227000000
j.b  
wyd. 36101011400143712230000000
doch. 83101011400143712231000000
NBP O/O Gdańsk
Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
Siedziba Gdynia 81-061
ul. Hutnicza 25
Telefony 0-58 663-48-16
Faks 0-58 623-10-29
Konta bankowe d.  
CIT 51101011400165482221000000
VAT 98101011400165482222000000
PIT 48101011400165482223000000
d.j.b  
IND 42101011400165482227000000
j.b  
wyd. 86101011400165482230000000
doch. 36101011400165482231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia