Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gliwice
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
Siedziba Gliwice 44-100
ul. Góry Chełmskiej 15
Telefony 0-32 339-66-00
Faks 0-32 231-30-69
Konta bankowe d.  
CIT 32101012123055122221000000
VAT 79101012123055122222000000
PIT 29101012123055122223000000
d.j.b  
IND 23101012123055122227000000
j.b  
wyd. 67101012123055122230000000
doch. 17101012123055122231000000
NBP O/O Katowice
Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
Siedziba Gliwice 44-100
ul. Młodego Hutnika 2
Telefony 0-32 33-99-800
Faks 0-32 270-40-17
Konta bankowe d.  
CIT 72101012123185252221000000
VAT 22101012123185252222000000
PIT 69101012123185252223000000
d.j.b  
IND 63101012123185252227000000
j.b  
wyd. 10101012123185252230000000
doch. 57101012123185252231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia