Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Głowno
Urząd Skarbowy w Głownie
Siedziba Głowno 95-015
ul. Sikorskiego 3
Telefony 0-42 719-19-81
Faks 0-42 719-40-96
Konta bankowe d.  
CIT 59101013710004202221000000
VAT 09101013710004202222000000
PIT 56101013710004202223000000
d.j.b  
IND 50101013710004202227000000
j.b  
wyd. 94101013710004202230000000
doch. 44101013710004202231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia