Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gniezno
Urząd Skarbowy w Gnieźnie
Siedziba Gniezno 62-200
ul. Spichrzowa 4
Telefony 0-61 423-77-00
Faks 0-61 426-48-85
Konta bankowe d.  
CIT 03101014690013422221000000
VAT 50101014690013422222000000
PIT 97101014690013422223000000
d.j.b  
IND 91101014690013422227000000
j.b  
wyd. 38101014690013422230000000
doch. 85101014690013422231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia