Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Góra
Urząd Skarbowy, Góra
Siedziba Góra 56-200
ul. Poznańska 4
Telefony
Faks
Konta bankowe d.  
CIT 34101016740009962221000000
VAT 81101016740009962222000000
PIT 31101016740009962223000000
d.j.b  
IND 25101016740009962227000000
j.b  
wyd. 69101016740009962230000000
doch. 19101016740009962231000000
NBP O/O Wrocław
Uwagi Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia