Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gorlice
Urząd Skarbowy w Gorlice
Siedziba Gorlice 38-300
ul. Bardiowska 9
Telefony 0-18 54 50 200
Faks 0-18 54 50 205
Konta bankowe d.  
CIT 80101012700044282221000000
VAT 30101012700044282222000000
PIT 77101012700044282223000000
d.j.b  
IND 71101012700044282227000000
j.b  
wyd. 18101012700044282230000000
doch. 65101012700044282231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia