LubuskieSądy Gorzów Wielkopolski
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gorzów Wielkopolski
Urząd Skarbowy w Gorzowie Wielkoplskim
Siedziba Gorzów Wielkopolski 66-400
ul. Jagiellończyka 10
Telefony 0-95 711-57-42
Faks 0-95 722-89-97
Konta bankowe d.  
CIT 35101017040023812221000000
VAT 82101017040023812222000000
PIT 32101017040023812223000000
d.j.b  
IND 26101017040023812227000000
j.b  
wyd. 70101017040023812230000000
doch. 20101017040023812231000000
NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia