Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gostyń
Urząd Skarbowy w Gostyniu
Siedziba Gostyń 63-800
ul. Lipowa 2
Telefony 0-65 572-35-33
Faks 0-65 572-37-24
Konta bankowe d.  
CIT 53101014690035192221000000
VAT 03101014690035192222000000
PIT 50101014690035192223000000
d.j.b  
IND 44101014690035192227000000
j.b  
wyd. 88101014690035192230000000
doch. 38101014690035192231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia