Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Grójec
Urząd Skarbowy w Grójcu
Siedziba Grójec 05-600
ul. Ks. P. Skargi 35
Telefony 0-48 66-50-900
Faks 0-48 66-50-903
Konta bankowe d.  
CIT 97101010100350862221000000
VAT 47101010100350862222000000
PIT 94101010100350862223000000
d.j.b  
IND 88101010100350862227000000
j.b  
wyd. 35101010100350862230000000
doch. 82101010100350862231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia