Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gryfino
Urząd Skarbowy w Gryfinie
Siedziba Gryfino 74-100
ul. Szczecińska 24
Telefony 0-91 404-59-84
Faks 0-91 416-41-30
Konta bankowe d.  
CIT 70101015990057022221000000
VAT 20101015990057022222000000
PIT 67101015990057022223000000
d.j.b  
IND 61101015990057022227000000
j.b  
wyd. 08101015990057022230000000
doch. 55101015990057022231000000
NBP O/O Szczecin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia