Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Inowrocław
Urząd Skarbowy w Inowrocławiu
Siedziba Inowrocław 88-100
ul. Najśw. Marii Panny 23
Telefony 0-52 567-23-00
Faks 0-52 567-23-99
Konta bankowe d.  
CIT 03101010780089892221000000
VAT 50101010780089892222000000
PIT 97101010780089892223000000
d.j.b  
IND 91101010780089892227000000
j.b  
wyd. 38101010780089892230000000
doch. 85101010780089892231000000
NBP O/O Bydgoszcz
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia