Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Jarosław
Urząd Skarbowy w Jarosławiu
Siedziba Jarosław 37-500
ul. Przemysłowa 2
Telefony 0-16 624-67-55
Faks 0-16 624-67-87
Konta bankowe d.  
CIT 86101015280056852221000000
VAT 36101015280056852222000000
PIT 83101015280056852223000000
d.j.b  
IND 77101015280056852227000000
j.b  
wyd. 24101015280056852230000000
doch. 71101015280056852231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia