Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Jastrzębie-Zdrój
Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju
Siedziba Jastrzębie-Zdrój 44-335
ul. 11-go Listopada 13
Telefony 0-32 476-14-71
Faks 0-32 476-38-03
Konta bankowe d.  
CIT 02101012123068832221000000
VAT 49101012123068832222000000
PIT 96101012123068832223000000
d.j.b  
IND 90101012123068832227000000
j.b  
wyd. 37101012123068832230000000
doch. 84101012123068832231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia