Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Jawor
Urząd Skarbowy w Jaworze
Siedziba Jawor 59-400
ul. Gagarina 5
Telefony 0-75 64-73-500
Faks 0-76 870-62-24
Konta bankowe d.  
CIT 54101016740006642221000000
VAT 04101016740006642222000000
PIT 51101016740006642223000000
d.j.b  
IND 45101016740006642227000000
j.b  
wyd. 89101016740006642230000000
doch. 39101016740006642231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia