Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kamienna Góra
Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze
Siedziba Kamienna Góra 58-400
ul. Papieża Jana Pawła II 18
Telefony 0-75 744-93-60
Faks 0-75 744-93-92
Konta bankowe d.  
CIT 13101016740004912221000000
VAT 60101016740004912222000000
PIT 10101016740004912223000000
d.j.b  
IND 04101016740004912227000000
j.b  
wyd. 48101016740004912230000000
doch. 95101016740004912231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia