Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kartuzy
Urząd Skarbowy w Kartuzach
Siedziba Kartuzy 83-300
ul. Kościerska 13
Telefony 0-58 685-28-00
Faks 0-58 685-28-01
Konta bankowe d.  
CIT 81101011400144012221000000
VAT 31101011400144012222000000
PIT 78101011400144012223000000
d.j.b  
IND 72101011400144012227000000
j.b  
wyd. 19101011400144012230000000
doch. 66101011400144012231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia