Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Katowice
Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
Siedziba Katowice 40-063
ul. Żwirki i Wigury 17
Telefony 0-32 359-72-00
Faks 0-32 251-46-44
Konta bankowe d.  
CIT 89101012120011112221000000
VAT 39101012120011112222000000
PIT 86101012120011112223000000
d.j.b  
IND 80101012120011112227000000
j.b  
wyd. 27101012120011112230000000
doch. 74101012120011112231000000
NBP O/O Katowice
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
Siedziba Katowice 40-282
ul. Paderewskiego 32b
Telefony 0-32 358-16-00
Faks 0-32 358-16-81
Konta bankowe d.  
CIT 11101012123165502221000000
VAT 58101012123165502222000000
PIT 08101012123165502223000000
d.j.b  
IND 02101012123165502227000000
j.b  
wyd. 46101012123165502230000000
doch. 93101012123165502231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia