Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kętrzyn
Urząd Skarbowy w Kętrzynie
Siedziba Kętrzyn 11-400
ul. Powstańców Warszawy 13
Telefony 0-89 751-32-04
Faks 0-89 751-41-14
Konta bankowe d.  
CIT 80101013970080802221000000
VAT 30101013970080802222000000
PIT 77101013970080802223000000
d.j.b  
IND 71101013970080802227000000
j.b  
wyd. 18101013970080802230000000
doch. 65101013970080802231000000
NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia