Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kielce
Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
Siedziba Kielce 25-661
ul. Wróbla 17
Telefony 0-41 365-71-29
Faks 0-41 345-58-49
Konta bankowe d.  
CIT 29101012380803632221000000
VAT 76101012380803632222000000
PIT 26101012380803632223000000
d.j.b  
IND 20101012380803632227000000
j.b  
wyd. 64101012380803632230000000
doch.
NBP O/O Kielce
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
Siedziba Kielce 25-647
ul. Częstochowska 20
Telefony 0-41 368-36-50
Faks 0-41 368-48-51
Konta bankowe d.  
CIT 05101012380850102221000000
VAT 52101012380850102222000000
PIT 02101012380850102223000000
d.j.b  
IND 93101012380850102227000000
j.b  
wyd. 40101012380850102230000000
doch. 87101012380850102231000000
NBP O/O Kielce
Świętokrzyski Urząd Skarbowy
Siedziba Kielce 25-647
ul. Częstochowska 20
Telefony 0-41 3647 507
Faks 0-41 3647 550
Konta bankowe d.  
CIT 38101012380857622221000000
VAT 85101012380857622222000000
PIT 35101012380857622223000000
d.j.b  
IND 29101012380857622227000000
j.b  
wyd. 73101012380857622230000000
doch. 23101012380857622231000000
NBP O/O Kielce
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia