Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kluczbork
Urząd Skarbowy w Kluczborku
Siedziba Kluczbork 46-200
ul. Sienkiewicza 22
Telefony 0-77 425-06-00
Faks 0-77 425-06-01
Konta bankowe d.  
CIT 52101014010052942221000000
VAT 02101014010052942222000000
PIT 49101014010052942223000000
d.j.b  
IND 43101014010052942227000000
j.b  
wyd. 87101014010052942230000000
doch. 37101014010052942231000000
NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia