Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kolbuszowa
Urząd Skarbowy w Kolbuszowej
Siedziba Kolbuszowa 36-100
ul. Kościuszki 20
Telefony 0-17 227-13-68
Faks 0-17 227-26-33
Konta bankowe d.  
CIT 89101015282006442221000000
VAT 39101015282006442222000000
PIT 86101015282006442223000000
d.j.b  
IND 80101015282006442227000000
j.b  
wyd. 27101015282006442230000000
doch. 74101015282006442231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia