Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Koło
Urząd Skarbowy w Kole
Siedziba Koło 62-600
ul. B. Prusa 10
Telefony 0-63 272-01-02
Faks 0-63 272-20-26
Konta bankowe d.  
CIT 91101014690001142221000000
VAT 41101014690001142222000000
PIT 88101014690001142223000000
d.j.b  
IND 82101014690001142227000000
j.b  
wyd. 29101014690001142230000000
doch. 76101014690001142231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia