Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kościerzyna
Urząd Skarbowy w Kościerzynie
Siedziba Kościerzyna 83-400
ul. Staszica 6
Telefony 0-58 686-58-58
Faks 0-58 686-40-97
Konta bankowe d.  
CIT 29101011400144302221000000
VAT 76101011400144302222000000
PIT 26101011400144302223000000
d.j.b  
IND 20101011400144302227000000
j.b  
wyd. 64101011400144302230000000
doch. 14101011400144302231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia