Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Kraków-Podgórze
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Siedziba Kraków-Podgórze 30-415
ul. Wadowicka 10
Telefony 0-12 254-70-00
Faks 0-12 267-40-91
Konta bankowe d.  
CIT 02101012700004462221000000
VAT 49101012700004462222000000
PIT 96101012700004462223000000
d.j.b  
IND 90101012700004462227000000
j.b  
wyd. 37101012700004462230000000
doch. 84101012700004462231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia