Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Krapkowice
Urząd Skarbowy w Krapkowicach
Siedziba Krapkowice 47-300
ul. Opolska 96A
Telefony 0-77 446-77-32
Faks 0-77 446-77-11
Konta bankowe d.  
CIT 69101014010055552221000000
VAT 19101014010055552222000000
PIT 66101014010055552223000000
d.j.b  
IND 60101014010055552227000000
j.b  
wyd. 07101014010055552230000000
doch. 54101014010055552231000000
NBP O/O Opole
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia