Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Krotoszyn
Urząd Skarbowy w Krotoszynie
Siedziba Krotoszyn 63-700
ul. Polna 32
Telefony 0-62 725-42-45
Faks 0-62 725-36-47
Konta bankowe d.  
CIT 11101014690000842221000000
VAT 58101014690000842222000000
PIT 08101014690000842223000000
d.j.b  
IND 02101014690000842227000000
j.b  
wyd. 46101014690000842230000000
doch. 93101014690000842231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia