Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lębork
Urząd Skarbowy w Lęborku
Siedziba Lębork 84-300
ul. Słupska 23
Telefony 59 8637600
Faks 59 8637601
Konta bankowe d.  
CIT 17101011400078782221000000
VAT 64101011400078782222000000
PIT 14101011400078782223000000
d.j.b  
IND 08101011400078782227000000
j.b  
wyd. 52101011400078782230000000
doch. 02101011400078782231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia