Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łęczyca
Urząd Skarbowy w Łęczycy
Siedziba Łęczyca 99-100
Al. Jana Pawła II 17
Telefony 0-24 721-70-12
Faks 0-24 721-23-12
Konta bankowe d.  
CIT 83101013710105172221000000
VAT 33101013710105172222000000
PIT 80101013710105172223000000
d.j.b  
IND 74101013710105172227000000
j.b  
wyd. 21101013710105172230000000
doch. 68101013710105172231000000
NBP O/O Łódź
Uwagi Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia