Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Legionowo
Urząd Skarbowy w Legionowie
Siedziba Legionowo 05-120
ul. J. Piłsudskiego 43c
Telefony 0-22 768-66-00
Faks 0-22 774-28-59
Konta bankowe d.  
CIT 92101010100161572221000000
VAT 42101010100161572222000000
PIT 89101010100161572223000000
d.j.b  
IND 83101010100161572227000000
j.b  
wyd. 30101010100161572230000000
doch. 77101010100161572231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia