Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lesko
Urząd Skarbowy w Lesku
Siedziba Lesko 38-600
ul. Rynek 1
Telefony 0-13 469-64-84
Faks 0-13 469-85-34
Konta bankowe d.  
CIT 95101015280911092221000000
VAT 45101015280911092222000000
PIT 92101015280911092223000000
d.j.b  
IND 86101015280911092227000000
j.b  
wyd. 33101015280911092230000000
doch. 80101015280911092231000000
NBP O/O Rzeszów
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia