Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Leszno
Urząd Skarbowy w Lesznie
Siedziba Leszno 64-100
ul. Mickiewicza 7
Telefony 0-65 525-83-00
Faks 0-65 528-70-68
Konta bankowe d.  
CIT 05101014690016582221000000
VAT 52101014690016582222000000
PIT 02101014690016582223000000
d.j.b  
IND 93101014690016582227000000
j.b  
wyd. 40101014690016582230000000
doch. 87101014690016582231000000
NBP O/O Poznań
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia