Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Limanowa
Urząd Skarbowy w Limanowej
Siedziba Limanowa 34-600
ul. M.B. Bolesnej 9
Telefony 0-18 337-93-00
Faks 0-18 337-93-08
Konta bankowe d.  
CIT 88101012700044312221000000
VAT 38101012700044312222000000
PIT 85101012700044312223000000
d.j.b  
IND 79101012700044312227000000
j.b  
wyd. 26101012700044312230000000
doch. 73101012700044312231000000
NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia