Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lipsko
Urząd Skarbowy, Lipsko
Siedziba Lipsko 27-300
ul. Solecka 88
Telefony
Faks
Konta bankowe d.  
CIT 65101010100164502221000000
VAT 15101010100164502222000000
PIT 62101010100164502223000000
d.j.b  
IND 56101010100164502227000000
j.b  
wyd. 03101010100164502230000000
doch. 50101010100164502231000000
NBP O/O Warszawa
Uwagi Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia