Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łódź
Łódzki Urząd Skarbowy
Siedziba Łódź 93-578
ul. Wróblewskiego 10 a
Telefony 0-42 253-05-00
Faks 0-42 253-05-10
Konta bankowe d.  
CIT 31101013710105462221000000
VAT 78101013710105462222000000
PIT 28101013710105462223000000
d.j.b  
IND 22101013710105462227000000
j.b  
wyd. 66101013710105462230000000
doch. 16101013710105462231000000
NBP O/O Łódź
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia