ŁódzkieSądy Łódź-Śródmieście
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łódź-Śródmieście
Urząd Skarbowy Łódź- Śródmieście
Siedziba Łódź-Śródmieście 90-019
ul. Dowborczyków 9/11
Telefony 0-42 25 30 600
Faks 0-42 25 30 701
Konta bankowe d.  
CIT 58101013710000682221000000
VAT 08101013710000682222000000
PIT 55101013710000682223000000
d.j.b  
IND 49101013710000682227000000
j.b  
wyd. 93101013710000682230000000
doch. 43101013710000682231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia