Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Łowicz
Urząd Skarbowy w Łowiczu
Siedziba Łowicz 99-400
ul. Chełmońskiego 2
Telefony 0-46 837-43-58
Faks 0-46 837-97-66
Konta bankowe d.  
CIT 63101013710027982221000000
VAT 13101013710027982222000000
PIT 60101013710027982223000000
d.j.b  
IND 54101013710027982227000000
j.b  
wyd. 98101013710027982230000000
doch. 48101013710027982231000000
NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia