Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lubań
Urząd Skarbowy w Lubaniu
Siedziba Lubań 59-800
ul. Stara 1
Telefony 0-75 722-91-00
Faks 0-75 722-91-01
Konta bankowe d.  
CIT 28101016740008242221000000
VAT 75101016740008242222000000
PIT 25101016740008242223000000
d.j.b  
IND 19101016740008242227000000
j.b  
wyd. 63101016740008242230000000
doch. 13101016740008242231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia