Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lubartów
Urząd Skarbowy w Lubartowie
Siedziba Lubartów 21-100
ul. Legionów 55
Telefony 0-81 855-25-02
Faks 0-81 854-13-62
Konta bankowe d.  
CIT 16101013390110772221000000
VAT 63101013390110772222000000
PIT 13101013390110772223000000
d.j.b  
IND 07101013390110772227000000
j.b  
wyd. 51101013390110772230000000
doch. 98101013390110772231000000
NBP O/O Lublin
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia