Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lubin
Urząd Skarbowy w Lubinie
Siedziba Lubin 59-300
ul. Marii C. Skłodowskiej 94
Telefony 0-76 746-11-01
Faks 0-76 847-84-70
Konta bankowe d.  
CIT 36101016740020882221000000
VAT 83101016740020882222000000
PIT 33101016740020882223000000
d.j.b  
IND 27101016740020882227000000
j.b  
wyd. 71101016740020882230000000
doch. 21101016740020882231000000
NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia