Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Lubliniec
Urząd Skarbowy w Lublińcu
Siedziba Lubliniec 42-700
ul. Paderewskiego 7b
Telefony 0-34 356-16-69
Faks 0-34 356-28-22
Konta bankowe d.  
CIT 17101012120014722221000000
VAT 64101012120014722222000000
PIT 14101012120014722223000000
d.j.b  
IND 08101012120014722227000000
j.b  
wyd. 52101012120014722230000000
doch. 02101012120014722231000000
NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia