Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Maków Mazowiecki
Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim
Siedziba Maków Mazowiecki 06-200
ul. Kopernika 6C
Telefony 0-29 717 09 00
Faks 0-29 717 18 55
Konta bankowe d.  
CIT 85101010100595742221000000
VAT 35101010100595742222000000
PIT 82101010100595742223000000
d.j.b  
IND 76101010100595742227000000
j.b  
wyd. 23101010100595742230000000
doch. 70101010100595742231000000
NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia